Zeer beperkte verhoging fiscaal toeslagtarief zet toegankelijkheid verder onder druk

Zeer beperkte verhoging fiscaal toeslagtarief zet toegankelijkheid verder onder druk

Het fiscaal toeslagtarief wordt naar alle waarschijnlijkheid per 2022 met 0,51% geïndexeerd. In het voorjaar, toen dit besluit ter internetconsultatie opengesteld werd, heeft de BK al gereageerd met de boodschap dat hiermee de toegankelijkheid van de kinderopvang (verder) onder druk komt te staan. Dat effect wordt nog eens versterkt door het verruimen van de koppeling gewerkte uren voor de BSO, waarvoor de budgettaire dekking binnen de toeslagtabel zelf gezocht wordt.

Ouders die er geen baat bij hebben dat de koppeling gewerkte uren voor de buitenschoolse opvang verruimd is, zien zich, nog buiten de door organisaties aangekondigde verhoging, geconfronteerd met een verhoging van de eigen bijdrage van 1,5%. Doordat de verruiming van de koppeling gewerkte uren “budgetneutraal” gebeurt, neemt deze eigen bijdrage van ouders dus toe.

Naast de verhoging van de eigen bijdrage als gevolg van deze aanpassing van het ministerie van SZW zien veel kinderopvangorganisaties ook hun kosten flink stijgen als gevolg van extra kosten die werving van personeel en de inflatie met zich meebrengen. De kosten voor kinderopvangorganisaties stijgen veel harder. Het risico dat meer en meer kinderopvangorganisaties een tarief hanteren boven het fiscaal toeslagtarief neemt daarmee snel toe. Een snel stijgende eigen bijdrage van ouders is dan onvermijdelijk, en dat raakt voornamelijk de lagere inkomens.

Lees hier wat wij in het voorjaar al als reactie bij de internetconsultatie schreven over de toegankelijkheid die onder druk komt te staan.