Pedagogisch Professional van het Jaar Denise: ‘Kinderopvang is zó veel meer’

24 september 2021

Pedagogisch Professional van het Jaar Denise: ‘Kinderopvang is zó veel meer’

Ze zit op de locatie waar ze zelf bij de opening in 2019 de eerste PM’er in dienst was. Denise Rondeel, Pedagogisch Professional van het jaar, vertelt in een interview met de BK enthousiast over haar passie voor het vak, over de schoonheid van het vak en over de bijzondere ervaring die de verkiezing meegebracht heeft. We spreken haar, digitaal, ongeveer drie kwartier. Ze vertelt over het bijzondere karakter van de kinderopvanglocatie waar ze werkt, de eigentijdse visie op kinderopvang en haar ambities. Maar werken in de kinderopvang, zo geeft Denise aan, is vooral zó veel meer dan alleen opvang bieden.

Vrijwel direct in het gesprek worden we door Denise meegevoerd in het bijzondere concept van de kinderopvangorganisatie waar ze werkt en waar ze de basis voor heeft gelegd – één van de redenen dat ze genomineerd is voor deze prijs. Het is de kleinschalige locatie Tante Tuit in Eibergen, onderdeel van Weijdeland Kinderopvang. Ze vertelt over het concept: ‘De organisatie werkt met een rijke leeromgeving. Zo beschikt het gebouw over een huiselijke leeromgeving (dreumesen), gericht op imitatie, een rustige leeromgeving (baby’s), waar alles op zachte toon en met rustige muziek gaat, en een ontdekkende leeromgeving (peuters), waar kinderen alles kunnen pakken wat ze willen.’

We zijn benieuwd wat Denise beweegt om aan de gang te gaan met een dergelijk alternatief concept. Vanuit de opleiding krijg je natuurlijk niet per se mee dat de groep zonder stoeltjes en tafels is ingericht. ‘Het moet bij je passen en je moet ervoor open staan: niks werkt in één keer en blijf vooral oefenen en ontdek wat voor jóú werkt.’ De vraag is of dit haar visie op kinderopvang heeft veranderd? ‘Het geeft mij vooral een bevestiging dat, vooral als je dan werkt hier in de praktijk, je erachter komt dat er zoveel meer is dan alleen opvang. We kijken veel meer hoe een kind écht is en hoe een kind een dag beleeft. In je opleiding leer je wel de standaard werkzaamheden natuurlijk, maar het werken in de kinderopvang laat zien dat je zoveel meer dan dat bent.’

Kleinschaligheid is erg belangrijk in het concept bij de locatie waar Denise werkt. Ouders kiezen daar heel specifiek voor. ‘We werken in groepjes van 3 of maximaal 6 baby’s, en bij de peuters zitten we echt met maximaal 8. Ouders kiezen hier graag voor omdat we door die kleinschaligheid veel meer persoonlijke 1-op-1 momenten kunnen bieden. Je kunt veel sneller inspelen op wat er zich op het moment zelf afspeelt. En we hebben vaste leidsters, dus er is altijd iemand aanwezig die de ouders kennen.’

Denise Rondeel

De visie op kinderopvang is niet bepalend voor PM’ers om zelf meer invulling aan je werk te kunnen geven, zo concludeert Denise: ‘de manier waarop een kinderdagverblijf is ingericht hoeft niet te bepalen hoe je als PM’er met de kinderen op ontdekkingsreis gaat. Leg maar is wat takken neer, sommige kinderen komen aan met een steentje. Materiaal doet al zoveel. Het gebouw of de visie is niet bepalend: je kunt iets met bijna niks. Het draait daarbij vooral om spelend ontwikkelen. Leg niet teveel klaar, maar laat kinderen vooral zelf iets bedenken. Want daar leren ze het meeste van.’ Wij vinden dat interessant, want is dat het belangrijkste? ‘Ja, maar wel spelenderwijs,’ benadrukt Denise. ‘Met social media lijkt tegenwoordig alles perfect en vergeten we echt te kijken naar het kind en trots te zijn op hoe het kind is. Dat moeten we los laten en het kind kind laten zijn. Vanuit het onderwijs komt er steeds meer druk op kinderen, terwijl ik geloof dat dit juist ook heel goed spelenderwijs kan.’

‘Het is heel moeilijk om aan collega’s te komen, dat merk je wel,’ zo begint Denise haar antwoord op de vraag hoe ze aankijkt tegen het personeelstekort en de werkdruk. ‘Je krijgt sterk het idee dat veel mensen nog steeds denken dat de kinderopvang nog steeds een standaard iets is, terwijl we dus zoveel meer zijn dan dat. We moeten dat nog veel meer uiten, zodat we nog veel meer mensen enthousiast kunnen maken voor het werken voor de kinderopvang. Draai eens een dag mee om te kijken hoe het écht is, hoeveel impact je kunt hebben: je bent de basis voor de rest van de levens van de kinderen die komen.’ Denise vertelt het met veel passie, schreeuwt het bijna van de daken: kinderopvang is een schitterend vak met een enorme impact op het leven van kinderen. ‘Ook in de opleiding is dat van belang: laat veel meer zien wat je er allemaal mee kan.’

Een ander aspect dat ter sprake komt is de diversiteit van het veld. Denise vertelt dat ze het erg belangrijk vindt dat elk kinderdagverblijf op zijn of haar eigen manier invulling geeft aan de manier waarop de kinderopvang vorm gegeven wordt. ‘Het is heel belangrijk dat ouders zich prettig voelen bij het type kinderopvang waar hun kind naartoe gaat, want een kind krijgt het mee als een ouder niet open staat voor het type kinderopvang. Als je een breed aanbod hebt, hebben ouders meer keuzevrijheid om ergens naartoe te gaat waar zij zich goed bij voelen en het kind ook.’

Zo komt er een eind aan een bevlogen gesprek met Denise en feliciteren wij haar namens de BK van harte met de uitverkiezing tot Pedagogisch Professional van het Jaar.