Hoge opkomst digitale ALV: leden BK keuren cao eindbod goed

03 juni 2021

Hoge opkomst digitale ALV: leden BK keuren cao eindbod goed

Tijdens de Algemene Ledenvergadering donderdag hebben de leden van de BK zich positief uitgesproken over het eindbod dat BK en BMK gezamenlijk hebben neergelegd bij de vakbonden. Een hoge opkomst, een goede sfeer en vooral belangrijke zaken illustreerden deze online ledenvergadering.

Vanuit de studio in Lelystad, waar het professionele team van VidePro de BK bijstond om de opnames in goede banen te leiden, werd als vanouds afgetrapt door voorzitter Felix Rottenberg met een korte introductie, een kleine poll en wat er zoal te verwachten viel. Binnen no-time kon Rottenberg constateren dat de opkomst voor de ALV hoog was, zeer hoog zelfs – met 153 aanwezigen.

Cao eindbod BK en BMK
Met een hoge opkomst en ongeveer 90% van de stemmen voor, was de ledenvergadering duidelijk. Er ligt een goed eindbod van de werkgevers. Omdat nog niet duidelijk was hoe er bij de vakbonden gestemd is over het eindbod, is het nog even afwachten. Maar wat de leden van BK betreft kunnen we verder met dit eindbod. De presentatie en de uitzending zullen op een later moment volledig terug te kijken zijn voor leden, zij kunnen zich dus nog met terugwerkende kracht mee laten nemen door de belangrijkste punten uit het eindbod.

Onderhandelaarsakkoord cao FCB
Behalve over het eindbod met betrekking tot de cao Kinderopvang, lag er donderdag nog een stemming voor: over het onderhandelaarsakkoord cao FCB voor de jaren 2022-2024. Directeur van de BK, Emmeline Bijlsma, nam ons mee langs de belangrijke en vooral ook zeer nuttige activiteiten van FCB, en dus de noodzaak waarom wij daar allen een bijdrage aan leveren. Het onderhandelaarsakkoord is met – wederom – ongeveer 90% van de stemmen overtuigend aangenomen.

Ode aan de Kinderopvang
Na het meer formele deel van de ALV kregen we - voor velen toch wel – een hoogtepunt voorgeschoteld: Katinka Polderman. Cabaretière Katinka Polderman won al aan het begin van haar carrière zowel de jury- als publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de cabaretwereld. Haar liedjes worden in de traditie van Jeroen van Merwijk en Brigitte Kaandorp geplaatst. Ook schrijft ze kinderliedjes voor o.a. het Klokhuis. Voor de BK schreef ze speciaal een column die ze live voordroeg. Het bleek een schitterende ode te zijn aan het werken in de kinderopvang en de illustratie van het belang van kinderopvang voor ouders en hun jonge kinderen.

Na de column van Polderman was het tijd om vooruit te kijken. Waar gaan we naartoe met de sector, met de BK. Hoe zien wij de sector op de kortere, middellange en lange termijn? Emmeline Bijlsma liet ons zien hoe de ontwikkeling van de kinderopvang en de omgeving van het kind er wat de BK betreft uit moet gaan zien. Bijvoorbeeld het feit dat kinderopvang een belangrijk onderdeel is in die omgeving van het kind, en dat daarmee samenwerking met partners zo cruciaal is. En dan niet alleen de samenwerking met onderwijs, waar een aantal leden nog wel iets over te zeggen hadden, maar ook samenwerking met bijvoorbeeld sportverenigingen, sociaal werk en jeugdzorg.

Tot slot peilde Felix Rottenberg nog of het wenselijk is om de formelere ALV’s voortaan vaker digitaal te doen, en de diepgaandere, inhoudelijke Ledenconferenties fysiek. Ook daar was de steun weer overtuigend, met 83% van de stemmen voor dat idee.