BK in het Nieuws - week 13

02 april 2021

BK in het Nieuws - week 13

Deze week artikel in het Parool, waarin BOinK en BK in gaan op tien jaar kinderopvang na de Amsterdamse zedenzaak en de veiligheid van de kinderopvang.

Het Parool - 25 maart 2021

10 jaar na de Amsterdamse zedenzaak is de kinderopvang veiliger dan ooit
"De Amsterdamse zedenzaak is een nationaal trauma, maar heeft de kinderopvang in tien jaar ook onherroepelijk veranderd. Ten goede, zeggen betrokkenen. ‘Eberhard van der Laan zei: er is hier alleen plek voor uitstekende crèches."

Een van de voornaamste veranderingen, zegt Asja Godthelp, adjunct-directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, is het zogeheten vierogenprincipe. “Dit werd al snel na het rapport-Gunning ingevoerd en komt erop neer dat medewerkers nooit alleen met een kind kunnen zijn. Dat vergde behoorlijk wat aanpassingen: er kwamen camera’s en babyfoons in slaapvertrekken en verschoningsruimten, veel crèches werden verbouwd zodat er meer glas en doorkijkjes kwamen, maar het vergde ook een verandering in de organisatiecultuur. Inmiddels is het doodnormaal dat collega’s bij elkaar naar binnen lopen als ze met een groep kinderen bezig zijn. Transparantie is de nieuwe norm geworden.”

Lees hier het hele artikel in Het Parool.