Webinar Corona en de maatregelen in de Kinderopvang

02 april 2021

Webinar Corona en de maatregelen in de Kinderopvang

De ministeries van OCW en SZW hebben met de GGD dinsdag 30 maart j.l. een webinar over corona en de maatregelen in de kinderopvang gepresenteerd. Met name de groep van 0 tot 4 jaar werd uitvoerig behandeld.

Twee GGD-artsen (een jeugdarts en een arts infectieziektebestrijding) vertelden in heldere taal alles wat je wilt weten over Corona en de genomen maatregelen. Opvallende inzichten zijn dat het percentage besmettingen onder kinderen (0 tot 4 jaar) en van medewerkers in de kinderopvang relatief laag is (5 en 4%) in vergelijking met andere leeftijdsgroepen en branches. Het gemiddelde besmettingspercentage bij andere leeftijden is bijvoorbeeld 8,5%! Ook werd er uitgebreid ingegaan op de nieuwe kindvriendelijke testen die minder belastend zijn voor kinderen.

Praktische voorbeelden en vragen van de deelnemers aan het webinar worden door de artsen deskundig uitgewerkt. Het webinar is daarmee een bron aan informatie voor iedereen die in de kinderopvang werkt.

Dit webinar is tot twee weken na de uitzenddatum terug te kijken via de website.

Gerelateerde dossiers Coronavirus