Subsidieregeling voor vakantieaanbod aan VE-peuters is gepubliceerd

29 maart 2021

Subsidieregeling voor vakantieaanbod aan VE-peuters is gepubliceerd

Het kabinet stelt € 10,7 miljoen beschikbaar voor een extra aanbod aan VE-peuters in de schoolvakanties. Van 1 april t/m 15 mei kunnen VE-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

De mogelijkheid voor een extra aanbod is een onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. De programma’s in de schoolvakanties moeten aanvullend zijn op het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Het aanbod kan alleen plaatsvinden in kindercentra die VE aanbieden.

De hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn:

  • Je kunt aanvragen per locatie, waarbij een aanbod wordt gedaan aan ten minste 3 peuters.
  • Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor peuters met een VVE-indicatie.
  • Het aanbod bestaat uit min. 1 week en max. 5 weken in de zomer-, herfst en kerstvakantie 2021.
  • Het aanbod is min. 10 en max. 16 uur per week.
  • Het extra aanbod is gratis voor ouders.
  • De kwaliteitseisen kinderopvang en VE zijn van toepassing op het aanbod. Uitzondering daarop is dat bij een groep van meer dan 8 kinderen de tweede beroepskracht een beroepskracht VE, beroepskracht of beroepskracht in opleiding mag zijn in de zin van de Wet kinderopvang. De eerste beroepskracht is een beroepskracht VE.
  • De subsidie bestaat uit € 500,- voor coördinatiekosten en € 12,50 per peuter per uur voor uitvoeringskosten.

Meer informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website van de Rijksoverheid.