Monitor bereik Voorschoolse opvang 2021

26 maart 2021

Monitor bereik Voorschoolse opvang 2021

De derde meting naar het aantal peuters in voorschoolse voorzieningen gaat van start. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Ook wordt onderzocht welke inspanningen gemeenten leveren om een aanbod te doen aan ouders die geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening.

Bureau Buitenhek voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van SZW. In 2017 was er een nulmeting en de tweede meting vond in 2019 plaats. De onderzoekers leggen de komende maanden contact met gemeenten en kinderopvangaanbieders. Het onderzoek wordt in november 2021 afgerond. Brancheorganisatie Kinderopvang neemt deel aan de klankbordgroep van het onderzoek.

Via deze link vind je meer informatie over het onderzoek. Een samenvatting van het onderzoek in 2019 vind je via deze link.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie