BSO blijft voorlopig dicht

24 februari 2021

BSO blijft voorlopig dicht

De BSO blijft voorlopig gesloten, uiteraard met uitzondering van de noodopvang. Hoewel niet onverwacht toch een teleurstelling voor ouders en aanbieders van BSO.

Het kabinet volgt bij het besluit om de BSO gesloten te houden de argumentatie van het OMT. Groepen kinderen op de BSO bestaan vaak uit kinderen die op verschillende scholen en in verschillende klassen zitten. Het openen van de BSO zou hierdoor kunnen leiden tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen.

Op basis van deze redenering heeft het kabinet dus besloten vooralsnog de BSO nog niet te openen voor alle kinderen. Daarbij is helaas geen mogelijkheid voor maatwerk: het is een generieke maatregel die voor de hele BSO geldt. Ongeacht of er op een BSO kinderen van één school of meerdere scholen worden opgevangen. En ongeacht of het een buiten-BSO is of een BSO die in een schoolgebouw is gevestigd.

Compensatie kosten BSO
De compensatieregeling voor ouders die nu geen gebruik van hun BSO kunnen maken blijft doorlopen. Let op: het is belangrijk dat ouders zorgen dat de opvanggegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn kloppen. Op basis van deze gegevens wordt namelijk de compensatie berekend.

Meldpunt Quarantaine
Op het moment dat een (deel van een) groep of PM'ers in quarantaine moet, roepen we iedereen nog steeds op deze te melden via ons Meldpunt Quarantaine.

Gerelateerde dossiers Coronavirus