Aanpassing in beslisboom en aanvullende info aangepast

12 februari 2021

Aanpassing in beslisboom en aanvullende info aangepast

Bij de heropening van de kinderopvang en basisscholen is er een nieuwe beslisboom in gebruik genomen. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN. Feedback die we afgelopen week ontvingen van de gebruikers heeft ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de formulering om misverstanden te voorkomen.

Daarnaast liet het RIVM weten dat het onwenselijk is om jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging is opgenomen in de beslisboom.

De wijzigingen op een rij

 • Bij verkoudheidsklachten: bij hoesten was weggevallen ‘meer dan’. Nu staat er weer ‘meer dan incidenteel hoesten’
 • Bij de toelichting op de verkoudheidsklachten, bij de ***, is toegevoegd: ‘Of zijn deze klachten al langer dan 7 dagen aanwezig?’
 • In het kader ‘* Wanneer een kind laten testen’: Na ‘indicatie voor het testen in het kader van bron- en contactonderzoek.’ Is de tekst vervangen door: ‘Ouders krijgen hierover informatie van de GGD’.
  • Tekst bij uitbraakonderzoek vervangen door: ‘De GGD testen adviseert (bijv. bij een uitbraakonderzoek)‘
 • In het kader ‘Hoe lang moet een kind thuisblijven’:
  • Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is is toegevoegd aan de subkop ‘Getest’
  • Bij een negatieve testuitslag is ‘of een huisgenoot’ komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is toegevoegd: - Bij een negatieve uitslag van een huisgenoot die naast milde klachten ook koorts en/of benauwdheid heeft, mag het kind weer naar de kinderopvang/school.
  • Is het kind getest vanwege contact met een categorie 3** en heeft het geen klachten, dan hoeft het kind niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. De vetgedrukte tekst is nieuw toegevoegd.

Engelstalige versie beslisboom
Bovenstaande, laatste correcties worden ook nog doorgevoerd in de Engelstalige beslisboom. Op dit moment is daarom tijdelijk geen Engelse boom beschikbaar.

12 jaar+ beslisboom
Volgende week volgt er een ook een nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen.

Download de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 via www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

Gerelateerde dossiers Coronavirus