Tegemoetkoming eigen bijdrage ouders

04 februari 2021

Tegemoetkoming eigen bijdrage ouders

De tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor alle ouders loopt van de periode van 16 december 2020 tot in ieder geval 8 februari 2021. Voor ouders die gebruik maken van het KDV (0-4 jaar) en/of de gastouderopvang (0-12 jaar) stopt de compensatie met ingang van 8 februari. Deze zijn immers beiden volledig open.

Omdat de BSO vanaf 8 februari nog steeds alleen open is voor noodopvang, loopt de tegemoetkoming nog door tot de BSO in zijn geheel weer open gaat. Let op: de compensatie voor BSO bij een gastouder stopt dus wel met ingang van 8 februari.

De juridische en financiële consequenties wanneer een groep kinderen van een kinderopvanglocatie in quarantaine moet, worden in kaart gebracht. Wij informeren jullie zodra er duidelijkheid is.

Gerelateerde dossiers Coronavirus