Verruiming in kwalificaties voor de functie pedagogisch medewerker per 1 februari 2021

02 februari 2021

Verruiming in kwalificaties voor de functie pedagogisch medewerker per 1 februari 2021

De cao-partijen in de kinderopvang hebben recent besloten tot meer mogelijkheden om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens tot meer en snellere instroom van pedagogisch medewerkers.

Het gaat om de volgende uitbreidingen:

  1. Voor de dagopvang en bso kwalificeren meer diploma’s in combinatie met een aanvullend bewijs.
    Dit aanvullende bewijs kan bijvoorbeeld een scholing zijn voor pedagogiek of een keuzedeel.
  2. Deze besluiten werken door in de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Om de kwalificatie-eis voor pbmc/coach in lijn te houden met de uitbreiding van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, is besloten hier ook een wijziging in door te voeren.
  3. Verder is besloten het percentage voor de niet afgeronde hbo –bachelor te verlagen. Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is besloten het percentage van 75% te verlagen naar 50% en het overgangsbewijs naar het laatste jaar te wijzigen in overgangsbewijs naar het derde jaar.

Door deze uitbreiding wordt  de diplomacheck een nog belangrijker hulpmiddel. De diplomacheck wordt hét middel om te bepalen welk diploma kwalificeert voor pedagogisch medewerker dagopvang of bso/nso of beide. En het geeft inzicht of er eventueel een overgangsregeling geldt. De diplomacheck is op 1 februari 2021 bijgewerkt op alle besluiten die zijn genomen.

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden op Kinderopvang-werkt.
De pagina van het besluit is hier te vinden.