Aanpassing FAQ Rijksoverheid – Niet factureren extra uren noodopvang

28 januari 2021

Aanpassing FAQ Rijksoverheid – Niet factureren extra uren noodopvang

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat een ouder werkzaam in een cruciaal beroep tijdens de lockdown extra uren noodopvang kan vragen aan de kinderopvangorganisatie. De gezamenlijke brancheorganisaties hebben de dringende oproep gedaan deze extra uren niet te factureren als er binnen de locatie en de personeelsbezetting ruimte is, omdat andere ouders hun kinderen thuishouden.

Momenteel ontvangt het ministerie van SZW signalen dat ouders toch een extra rekening voor noodopvang ontvangen. Het uitgangspunt moet echter zijn dat de extra uren niet gefactureerd worden. De Rijksoverheid heeft om die reden de Q&A hierop aangepast, zodat hier minder onduidelijkheid over bestaat.

Tevens heeft de overheid besloten dat ouders niet gecompenseerd worden over de extra uren (zie ook ons bericht d.d. 24-12-2020). Wanneer extra uren wel gefactureerd worden, ontvangen ouders dus geen tegemoetkoming voor de extra uren noodopvang van de eigen bijdrage. Het is verstandig om ouders hier vooraf over te informeren.

Bekijk hier de FAQ van de Rijksoverheid.

Gerelateerde dossiers Coronavirus