Subsidieregeling Tel mee met Taal

11 januari 2021

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Tot en met 28 februari 2021, kunnen werkgevers weer subsidie aanvragen bij Tel mee met Taal. I.v.m. de corona-crisis is er eenmalig een extra groot bedrag beschikbaar in 2021, bijna 9 miljoen euro! En subsidieontvangers krijgen nu langer de tijd om de activiteiten af te ronden: de bestedingstermijn van de subsidie is verlengd van 12 naar 18 maanden.  Een subsidieaanvraag mag maximaal € 125.000 bedragen, 67% van de kosten worden vergoed.

De subsidieregeling is voor opleidingstrajecten (incl. voorzorg/ nazorg) ter verbetering van taal, rekenen of digitale vaardigheden op de werkvloer. Behalve eventueel voor werknemers, kunnen kinderopvangorganisaties en andere organisaties ook subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid bij ouders.

Alle informatie over de subsidiemogelijkheden is te vinden op de website van Tel mee met Taal.