Handreiking Levensfasebudget Beschikbaar (UPDATE)

08 januari 2021

Handreiking Levensfasebudget Beschikbaar (UPDATE)

In de cao Kinderopvang 2020-2021 is een nieuwe regeling geïntroduceerd: het levensfasebudget. Deze regeling is vastgelegd in artikel 7.4 van de cao. Medewerkers mogen jaarlijks hun verlofbudget (bovenwettelijk verlof) toevoegen aan het levensfasebudget. Daarnaast mag een medewerker extra gewerkte uren of plus uren toevoegen aan het levensfasebudget. Dit kan tot een maximum van twee keer de arbeidsduur per week (bij een fulltime arbeidsduur dus 72 uur). Per jaar kan in totaal maximaal 138 uur (66 uur + 72 uur) worden toegevoegd.

De medewerker kan dit gespaarde levensfasebudget opnemen tijdens een periode van onbetaald verlof zoals: ouderschapsverlof, zorgverlof, verlof voor mantelzorg, wekelijks of tijdelijk minder werken om de werkbelasting te verminderen, een sabbatical of voorafgaand aan pensioen.

Een handig overzicht
Hoe geef je als werkgever uitvoering aan het levensfasebudget? Om werkgevers hierbij op weg te helpen is deze handreiking ontwikkeld door BMK. Het is een dynamisch document. Enkele uitvoeringsvraagstukken worden nog met de vakbonden, PFZW en de Belastingdienst overlegd. Zodra er nieuwe informatie is, wordt de handreiking aangevuld.

Heb je aanvullingen op of zie je verbeterpunten in de handreiking? Laat het ons weten. Samen komen we verder.

UPDATE: Er is een hernieuwde versie van de handreiking gepubliceerd. 
Download hier de nieuwste versie van de Handreiking Levensfasebudget van BMK.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao