Inschrijfplicht personenregister kinderopvang vergroot

07 januari 2021

Inschrijfplicht personenregister kinderopvang vergroot

In november 2020 is de Verzamelwet Kinderopvang in de Tweede Kamer aangenomen. Dit houdt o.a. in dat per 1 januari 2021 de inschrijfplicht volgens de PKR is vergroot.

De wetgever stelt dat in de praktijk kinderen, tijdens de opvang, ook op een andere locatie kunnen deelnemen aan activiteiten. Juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, zijn zij kwetsbaar. Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen is de wet breder getrokken. De personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn op een andere locatie dan het kindercentrum, moeten daarom ook een VOG aanvragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een sportleraar of een juf/meester op een nabijgelegen school.

In de aangepaste denklijn personenregister (versie januari 2021) zijn diverse praktijkvoorbeelden opgenomen. Onder het kopje "Onderwijspersoneel" staat het volgende voorbeeld: Peuters gaan naar een naastgelegen school tijdens een activiteitenuurtje voor een gezamenlijke activiteit met de school. De betrokken leerkracht moet zich wel inschrijven. Onder de oude wetgeving hoefde dat niet.

Download hier de 'Denklijn Personenregister Kinderopvang'
Download hier de Verzamelwet Kinderopvang 2021.

Gerelateerde dossiers Personenregister Kinderopvang & VOG