Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2019 online

18 december 2020

Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2019 online

Vanaf vandaag kun je het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2019 gratis downloaden via de website van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang (link toevoegen)! Een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft, al voor het 16e jaar op rij. Het rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 188 kinderopvangorganisaties. De belangrijkste kengetallen en percentages worden hierin weergegeven. Het geeft individuele kinderopvangorganisaties de mogelijkheid zichzelf te spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld.

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang publiceert al sinds 2005 het Sectorrapport Kinderopvang en geeft kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders daarmee inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector.

Dit jaar hebben ze het Sectorrapport weer kunnen samenstellen mede dankzij commitment van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Bekijk het Sectorrapport!

Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit rapport vragen ontstaan of is er ondersteuning nodig bij (het professionaliseren van) de bedrijfsvoering? Neem dan contact op met het Waarborgfonds.