Grote belangstelling voor webinar pedagogisch beleidsmedewerker in de VE

14 december 2020

Grote belangstelling voor webinar pedagogisch beleidsmedewerker in de VE

Bijna 500 stafmedewerkers en pedagogisch coaches namen op 23 november deel aan een inspirerend webinar van het Ondersteuningstraject VE. Het centrale thema was: hoe geef je de kwaliteit van de voorschoolse educatie een boost? Onder de deskundige leiding van Marije Magito vertelden twee ervaren VE-coaches hoe dat in hun praktijk werkt. Het werkt!

In een geanimeerd gesprek over de do’s and don’ts van VE-coaching gaven Carolien van Duijn (H3O Dordrecht) en Lies Smoorenburg (Rijswijkse Kinderopvang) informatie en praktische handvatten hoe je de kwaliteit op een VE-locatie kunt versterken. Via korte polls gaven de deelnemers aan hoe het er in hun eigen organisatie voor staat.
Uit de polls bleek dat veruit de meeste pedagogisch coaches in de VE werken vanuit een team met coaches. Ze geven ondersteuning bij praktische zaken, maar zijn gericht op ondersteuning bij de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en vragen over kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften. Een groot deel van de deelnemers vindt het met name belangrijk dat het VE-programma goed wordt uitgevoerd en dat ouders en kinderen tevreden zijn. Duidelijk werd dat het om een relatief nieuwe functie gaat: veel pedagogisch VE-coaches zijn nog hard aan het werk om alle papieren en formulieren op orde te krijgen. Ze voelen zich steeds comfortabeler in hun rol.

De deelnemers aan het webinar konden ook vragen stellen. Die gingen over veel verschillende aspecten van het werk. De vragen waren vooral gericht op de inhoud van het werk:
Hoe geef je vorm aan de doorgaande lijn? Is er verschil tussen pedagogische coaching in de VE en in de reguliere kinderopvang? Hoe pak je teamcoaching aan? Welke methodieken zetten jullie in? Hoe coach je specifiek op ontwikkelingsgericht werken?

Een deel van de vragen is tijdens het webinar beantwoord. Op korte termijn brengt we vanuit het Ondersteuningstraject een Handreiking uit, waarin we de vragen van het webinar meenemen. 

Nieuwsgierig geworden naar dit inspirerend webinar? Je kunt het bekijken via deze link.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie