Nieuwe versie Engelstalige beslisboom beschikbaar, kleine aanpassing in Nederlandse boom

04 december 2020

Nieuwe versie Engelstalige beslisboom beschikbaar, kleine aanpassing in Nederlandse boom

In navolging van de recente update van de beslisboom is nu ook de Engelstalige versie (2 december) beschikbaar. In de Nederlandse versie (2 december) is een kleine aanpassing gedaan: de 'monitoringsperiode' is verkort naar 10 dagen. Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag.

Wijzigingen 30 november
Op 30 november waren al de nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers verwerkt in de beslisboom. Alle wijzigingen van 30 november op een rij:

 • De inleiding is vervangen door een kort overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voordat er met de beslisboom wordt gestart.
 • Aan de startvraag is 'in de afgelopen 10 dagen' toegevoegd.
 • Bij resultaat 'Kind blijft thuis' is toevoegd' en laat zich (eventueel) testen'. Zie ook de toelichting hieronder.   
 • Bij klachten van een huisgenoot wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijsdcategorieën:
  • Huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het broertje of zusje klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden die corona heeft, zie de beslisboom.
  • Huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn onveranderd.
 • De thuisblijfperiode na een contact met iemand met corona is conform het RIVM advies 10 dagen.
 • De vraag of het kind terugkomt uit een rood of oranje gebied is komen te vervallen.
 • De term 'neusverkoudheid' is vervangen door 'verkoudheidsklachten'. Daarmee volgen we de formulering van het RIVM.
 • Kader 'Hoe lang moet een kind thuis blijven' is uitgebreid zodat de regels duidelijker zijn.
 • Kader 'Wanneer een kind laten testen' is aangepast conform het laatste advies van het RIVM

Download de Engelstalige versie van de beslisboom.
Download de Nederlandstalige versie van de beslisboom. 

Gerelateerde dossiers Coronavirus