Uitbreiding diplomalijst op komst

03 december 2020

Uitbreiding diplomalijst op komst

Cao-partijen hebben op 30 november jl. besloten tot een verdere uitbreiding van de diplomalijst voor dagopvang en bso. En tot ontwikkeling van branche-erkende opleidingen en een EVC-beroepsstandaard.

Naar aanleiding van het besluit dat onlangs is genomen om twaalf diploma’s met aanvullend bewijs weer op te nemen, hebben cao-partijen nog eens goed gekeken naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding, met inachtneming van de kwaliteitseisen die ze hebben gesteld.   Dit is gebeurd op verzoek van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en werd ingegeven door de huidige coronaproblematiek. De al bestaande personeelstekorten zijn door de coronacrisis nog groter geworden. De urgentie om tot een uitbreiding te komen van de diplomalijst was en is dus groot.

Meer informatie hierover vind je in de nieuwsbrief van Kinderopvang Werkt!