Informatiedocument Kinderopvang Covid-19 is aangepast

30 november 2020

Informatiedocument Kinderopvang Covid-19 is aangepast

De BK en BMK hebben een nieuwe versie van het Informatiedocument Kinderopvang Covid-19 gepubliceerd. Zo is er informatie toegevoegd over eventuele noodopvang en compensatie in geval van een regionale/lokale lockdown en over de lijst met cruciale beroepen.

Daarbij is er een link toegevoegd naar de Q&A van Rijksoverheid waar in opgenomen staat, dat wanneer door corona een locatie tijdelijk moet sluiten, ouders met de kinderopvangorganisatie kunnen afspreken, dat zij de kinderopvang blijven betalen.

En dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier de kosten in rekening blijft brengen. De kinderopvangtoeslag loopt in dat geval gewoon door. Ouders krijgen geen vergoeding voor de eigen bijdrage die zij moeten betalen.

Download hier het nieuwe informatiedocument. De wijzigingen zijn geel gearceerd.

Gerelateerde dossiers Coronavirus