VOG snuffelstages

05 november 2020

VOG snuffelstages

We krijgen nog steeds regelmatig signalen dat het niet voor iedereen duidelijk is welke personen in het personenregister moeten worden ingeschreven en aan locaties worden gekoppeld. In de "Denklijn personenregister" van GGD GHOR (versie maart 2019) worden de huidige regels uitgelegd en een aantal voorbeelden uitgewerkt. 

Vanuit het veld horen we dat soms ook snuffelstagiairs worden ingeschreven in het personenregister. Dat is niet in alle gevallen noodzakelijk. In de Denklijn is het volgende beschreven:
De (snuffel) stagiair: Een scholier komt gedurende 5 dagen meelopen op het kinderdagverblijf, vanwege een snuffelstage. Omdat deze stage een eenmalig karakter heeft en de scholier geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen, hoeft deze snuffel stagiair zich niet in te schrijven in het personenregister. 

Let op: Op het moment dat de snuffelstage langer duurt dan 10 dagen en/of deze dagen over een periode worden ingezet van meer dan twee aaneengesloten weken dan is er wél sprake van structurele aanwezigheid. Op dat moment moet de stagiair zich wel inschrijven in het personenregister en gekoppeld zijn aan de houder van het kindercentrum.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao