Verzoek aan Slob tweede aanvraagtermijn voor vakantie-aanbod aan VE-peuters

30 oktober 2020

Verzoek aan Slob tweede aanvraagtermijn voor vakantie-aanbod aan VE-peuters

BK, BMK en SWN hebben minister Slob het verzoek gedaan een tweede aanvraagtermijn open te stellen voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie en de regeling uit te breiden tot en met de zomervakantie 2021.

Voor de zomer werd de subsidieregeling opengesteld om de gevolgen van de Corona-sluiting van het voorjaar te compenseren. De subsidie gaf VE-aanbieders de mogelijkheid middelen aan te vragen voor een extra aanbod in de schoolvakanties van 2020. Hiervoor trok OCW 7 miljoen uit, waar slechts 2 miljoen van is benut.

Na rondvraag onder leden van de brancheorganisaties bleek de onderbenutting onder andere veroorzaakt door de timing van de aanvraagtermijn, vlak na de heropening en kort voor de zomervakantie. Organisaties hadden niet genoeg tijd om te polsen bij ouders of er animo was, de aanvraag in te dienen en de organisatie van een vakantie-aanbod rond te krijgen.

Waar wel een aanbod gerealiseerd is, zijn de reacties positief. Ouders zijn blij met het aanbod, kinderen hebben het naar hun zin en pedagogisch medewerkers zien de positieve effecten.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht, met tot gevolg knelpunten in de personele bezetting en soms tijdelijke sluitingen. Er is nog steeds sprake van discontinuïteit in het VE-aanbod. Als aanbieders van VE de mogelijkheid krijgen om extra aanbod in de schoolvakanties te organiseren, kan dit deels worden opgevangen.

Download hier de volledige brief.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie