Rol Kinderopvang in Tijdelijke Coronawet

30 oktober 2020

Rol Kinderopvang in Tijdelijke Coronawet

De Tijdelijke Wet COVID-19, waar de Eerste Kamer deze week mee in stemde, bevat ook een aparte paragraaf Kinderopvang. Artikel 58r om precies te zijn. De bedoeling van deze Tijdelijke Wet is om te voorkomen dat alles via noodverordeningen van veiligheidsregio’s geregeld moet worden. Wij zetten de belangrijkste punten uit de Kinderopvang-paragraaf op een rijtje.

Eventuele (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang kan via ministeriële regeling bepaald worden. Dat betekent dat hierover in de Ministerraad gestemd moet worden, maar het parlement hier geen stem in heeft. In een dergelijke ministeriële regeling kunnen uitzonderingen opgenomen worden voor kindercentra en voorzieningen voor gastouderopvang die kinderopvang bieden aan ouders in cruciale beroepen/vitale sectoren, kinderen in bepaalde leeftijdscategorieën en kwetsbare kinderen.

Burgemeesters kunnen worden opgedragen om locaties voor 24-uursopvang aan te wijzen voor bovengenoemde groepen ouders en kinderen. Daarbij gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Voor de rest geldt dat indien opvang in een woning plaatsvindt (in de praktijk vooral in de gastouderopvang) er ook daar regels gesteld kunnen worden m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen. 

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving Coronavirus