Beschikkingen GOAB voor 2020 en 2021

27 oktober 2020

Beschikkingen GOAB voor 2020 en 2021

Gemeenten hebben onlangs de definitieve beschikking 2020 en voorlopige beschikking 2021 voor het GOAB-budget ontvangen. De jaarlijkse uitkeringen worden gebaseerd op achterstandsscores van twee en drie jaren daarvoor (t-2 en t-3).

De bedragen voor 2021 zijn gebaseerd op de scores van 2018 en 2019 en de bedragen voor 2020 op de scores van 2017 en 2018.

De verschillen tussen de voorlopige beschikking 2020 en de definitieve beschikking 2020 komen door de toename van het begrotingsbudget 2020 met een hoger bedrag per achterstandsscore. Dit heeft tot gevolg dat de definitieve beschikking 2020 in bijna alle gemeenten hoger is dan de voorlopige beschikking 2020.

Download het overzicht met de bedragen 2020 en 2021 voor alle gemeenten.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie