Brancheorganisatie Kinderopvang draagt bij aan position paper over kinderopvang van WOMEN Inc.

15 oktober 2020

Brancheorganisatie Kinderopvang draagt bij aan position paper over kinderopvang van WOMEN Inc.

Enige tijd geleden is BK gevraagd input te geven aan een position paper van WOMEN Inc. over kinderopvang.

WOMEN Inc. wordt gevormd door een ambitieus “team van wereldverbeteraars”. Zij zetten zich in voor meer gelijkheid in Nederland en concentreren zich daarbij vooral op de positie en participatie van vrouwen. Voor 2030 heeft Women Inc. doelstellingen geformuleerd op de domeinen gezondheid, arbeidsmarkt, financiële dienstverlening, media, onderwijs en overheid.

In het voorjaar heeft WOMEN Inc. een position paper laten schrijven door Paul Leseman en Pauline Slot (beide Universiteit van Utrecht). Zij hebben input gevraagd van een groot aantal organisaties, waaronder de BK.

WOMEN Inc. stelt dat er doorbraak nodig in het kinderopvangstelsel, zo stelt WOMEN Inc. Van complex, duur en alleen voor kinderen met werkende ouders, naar een stelsel waarin kinderopvang en naschoolse opvang gratis zijn (of tegen een kleine vergoeding) en bijdraagt aan de ontwikkeling van álle kinderen in Nederland. En zonder complex toeslagensysteem. In de position paper worden deze stellingnames toegelicht.

Voor de position paper van WOMEN Inc. klik hier.