Nieuwe beslisboom neusverkouden kind 0 jaar t/m groep 8

12 oktober 2020

Nieuwe beslisboom neusverkouden kind 0 jaar t/m groep 8

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind.

De wijzigingen zijn al in de Nederlandstalige versie doorgevoerd. Aan de update van de Engelstalige beslisboom wordt nog gewerkt. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Het verzoek is om niet het (pdf) document te versturen of als download aan te bieden maar de link naar het document te delen/publiceren. Wij zorgen ervoor dat de link ook in de toekomst altijd naar de meest actuele versie van de beslisboom leidt.

Overzicht van de wijzigingen:

  • De titel van de beslisboom is aangepast: ‘verkouden’ is komen te vervallen.
  • De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden.
  • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en coronagerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en vergelijkbare situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn sommige blokjes aangepast en verplaatst.
  • De vraag van verlies van reuk en/of smaak is komen te vervallen omdat hiervan bij kinderen vrijwel geen sprake is.
  • De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft het kind een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet het 10 dagen in quarantaine.
  • Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona’ toegevoegd.
  • Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat een kind getest moet worden als het in de risicogroep valt. Een kind kan wel getest worden als het onderdeel uit maakt van een uitbraakonderzoek.
  • Aan de blokjes ‘kind blijft thuis’ en ‘kind mag komen’ zijn zwarte kruisjes cq. Vinkjes toegevoegd om de gebruiksvriendelijkheid voor personen met een kleurenblindheid te vergroten.
  • De datum is aangepast naar 9 oktober 2020.

Download hier de Beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Gerelateerde dossiers Coronavirus