Onderzoek effecten Corona op VVE

05 oktober 2020

Onderzoek effecten Corona op VVE

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen? Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS voeren in het najaar van 2020 een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-aanbieders.

U kunt via deze vragenlijst uw ervaringen te delen over het ondersteunen van ouders in de periode vóór en tijdens de COVID-19-maatregelen en datgene wat u op dit moment doet in het ondersteunen van ouders. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in de drempels die u heeft ervaren bij het vormgeven van het aanbod voor ouders, maar ook in de successen die u hebt geboekt bij oudergerichte activiteiten. De bevindingen worden gepubliceerd in een praktische handreiking voor VVE-professionals.

Het onderzoek is onderdeel van de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk. U kunt daar via het invullen van de vragenlijst een bijdrage aan leveren.