Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19

15 september 2020

Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19

Het informatiedocument dat wij hier presenteren is bedoeld voor houders, eigenaren en managers van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus en geeft informatie de onderwerpen die binnen de huidige stand van zaken van de Coronacrisis relevant zijn voor de kinderopvangsector.

Het “servicedocument funderend onderwijs – Covid 19” van 31 augustus 2020 (Ministerie van OCW), pag. 9 en verder vormt de basis voor dit document, dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en het Ministerie van SZW, Directie Kinderopvang.

We gaan in dit document uit van de huidige situatie en het wordt geactualiseerd als de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht is. Indien nodig zullen er regelmatig aanpassingen gedaan worden met nieuwe of veranderde informatie.

Onderaan het document zijn vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatie opgenomen.

Download hier het Informatiedocument Kinderopvang-COVID 19.

Gerelateerde dossiers Coronavirus