Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang biedt op korte termijn verschillende workshops aan

11 september 2020

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang biedt op korte termijn verschillende workshops aan

Workshop: Op weg naar een uurprijs voor 2021
Leer in korte tijd om op basis van een begroting de uurtarieven voor aankomend jaar te bepalen.

Bepaalt u de uurprijs aan de hand van een psychologische grens of kijkt u vooral naar wat de concurrent doet? Volgt u standaard het landelijk advies rondom de prijsverhoging of verhoogt u de prijs maar minimaal om geen klanten te verliezen? Is de uurprijs voor dit jaar achteraf te laag gebleken? Het is essentieel om de uurprijs vast te stellen aan de hand van een begroting voor uw eigen organisatie. Tijdens deze workshop leert u hoe u dit aanpakt en het nieuwe tarief kunt verklaren en verantwoorden. U geeft hiermee tevens een goed onderbouwd prijsvoorstel bij de adviesvraag aan de oudercommissie of –raad.

Deze workshop is vooral bedoeld voor de kinderopvangondernemers die niet of onvoldoende financiële kennis en ervaring in huis hebben. Er wordt gewerkt met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot het stellen van vragen. Ook wordt er aan de slag gegaan met korte opdrachten om zelf te oefenen.

U gaat naar huis met een plan van aanpak en een model om een eigen begroting op te stellen. Meer informatie of aanmelden via de website van het Waarborgfonds.

Workshop: Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach
Krijg in korte tijd meer duidelijkheid en handvatten over het invullen van de functie van pedagogisch beleidsmedewerker & coach binnen uw organisatie.

Tijdens deze workshop wordt, volgens de uitgangspunten van de wet, praktisch met de invulling van deze functie aan de slag gegaan. Hoe positioneert u deze functie in de organisatie, hoe borgt u de uitvoering en de kwaliteit maar ook hoe verantwoord u dit aan ouders/verzorgers, medewerkers en toezicht?

Deze workshop is bedoeld voor kinderopvangondernemers die op zoek zijn naar de mogelijkheden tot invulling van deze functie in de eigen organisatie. Er wordt gewerkt met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot interactie en het stellen van vragen.

Aan het einde van de workshop ontvangt u een format coachingsplan. Meer informatie of aanmelden via de website van het Waarborgfonds.

Workshopreeks: Hoe richt ik als kleinschalige organisatie mijn bedrijfsvoering optimaal in?
“Een eenmalige investering in tijd voor een goed georganiseerde administratie, zorgt ervoor dat u zich structureel kunt bezighouden met uw primaire taak”.

Als ondernemer in de kinderopvang richt u zich allereerst op uw primaire taak: bijdragen aan een goede basis voor kinderen. Toch is een goed georganiseerde bedrijfsvoering essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de organisatie en het kunnen uitvoeren van uw primaire taak. Veel ondernemers hebben dit ervaren bij de invoering van de Wet IKK en zullen dit ook ervaren bij de invoering van nieuwe administratieve eisen vanuit de verbetermaatregelen kinderopvangtoeslag.

Voor kleinschalige organisaties tot 100 kindplaatsen organiseert het Waarborgfonds een workshopreeks die helpt bij het inrichten van uw bedrijfsvoering. Hierin worden de huidige ontwikkelingen meegenomen, zoals de nieuwe eis voor het maandelijks aanleveren van gegevens aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. De workshops zijn laagdrempelig opgezet en helpen u bij een goede inrichting van uw bedrijfsvoering vanuit een praktische benadering. U wordt meegenomen in hoe u uw administratie het beste kunt organiseren, uzelf tijd kunt besparen en ruimte kunt creëren om u te kunnen richten op de toekomst. Er wordt onder andere ingegaan op het opstellen van een (meerjaren-) begroting en het sturen op cijfers. U wordt wegwijs gemaakt in het gebruik van hulpmiddelen voor uw kindplanning, administratie en rapportages. Ook is er ruim aandacht voor het vaststellen en vastleggen van beleid en het omgaan met de oudercommissie, GGD-inspecties en klanttevredenheid.

In drie workshops nemen we u mee, aan de hand van een plan van aanpak, om in uw eigen organisatie toe te passen. Er is aandacht voor alle bedrijfsvoeringstaken in uw organisatie of onderneming en hoe e.e.a. zich tot elkaar verhoudt. De 3 workshops zijn logisch opgebouwd en opvolgend op elkaar.

Voor de locaties Eindhoven en Assen zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie of aanmelden via de website van het Waarborgfonds.

Voor alle workshops wordt rekening gehouden met de veiligheidsrichtlijnen omtrent het Coronavirus. De locaties waar de workshops plaatsvinden, zijn hier vanzelfsprekend op ingericht zodat zonder problemen de 1,5 meter regel kan worden toegepast.