Nieuwe versie Protocol Kinderopvang

24 juli 2020

Nieuwe versie Protocol Kinderopvang

Er is weer een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gepubliceerd (versie 23 juli 2020).

De belangrijkste wijzigingen in dit protocol zijn:

  • Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen;
  • Quarantaineregels voor ouders en personeel/gastouders bij terugkeer uit vakantielanden- of gebieden met een oranje of rode risicokleur;
  • Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen;
  • Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die jonge kinderen hebben met neusverkoudheid.

Download hier het nieuwe protocol (de wijzigingen zijn geel gearceerd).

Download hier het nieuwe protocol zonder arcering.

Gerelateerde dossiers Coronavirus