Voortgang Stint: grote vraagtekens bij uitstel besluit

16 juli 2020

Voortgang Stint: grote vraagtekens bij uitstel besluit

Vandaag heeft de minister van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de beoordeling van de Stint. We zijn zeer teleurgesteld en ontstemd over het besluit van de minister om de besluitvorming wederom uit te stellen.

In haar brief geeft de minister aan dat de SWOV in haar laatste advies over het veiligheidsrapport van de Stint (een rapport dat is opgesteld door TNO) opmerkt dat zij eerst nog een methodiek moeten ontwikkelen om een goed advies te kunnen uitbrengen. De minister wil nu eerst de ontwikkeling van deze methodiek afwachten, voordat zij een besluit neemt.

Dit is een hoogste opmerkelijke stap in het proces. De Beleidsregel Bijzondere Bromfiets is op 2 mei 2019 in werking getreden. In de beleidsregel staat dat een onafhankelijke instantie (in dit geval dus de SWOV) kan worden gevraagd om een oordeel te geven over de risicobeoordeling die is opgesteld door een onafhankelijke en deskundige instantie (in dit geval TNO). We zouden ervan uit mogen gaan dat er dan ook een methodiek is om zo’n oordeel te vellen. Anders is de Beleidsregel immers een wassen neus.

In november 2019 heeft de SWOV voor het eerst een dergelijk oordeel gegeven. Toen heeft de SWOV al aangegeven dat zij van mening is dat er eerst een methodiek moet worden ontwikkeld. De minister heeft daar geen consequenties aan verbonden maar het oordeel van de SWOV overgenomen. Ook in april 2020 heeft de SWOV in een advies over de Stint laten weten dat er eigenlijk eerst een methodiek moet worden ontwikkeld. Ook hier heeft de minister geen consequenties aan verbonden, en zij heeft het oordeel overgenomen. Nu heeft de SWOV een derde advies uitgebracht waarin geen andere conclusie kan staan dan dat TNO een deugdelijk rapport heeft opgeleverd en dat  daarmee wordt voldaan aan de vereisten uit de beleidsregel. En nu is het ontbreken van de methodiek wél een issue waaraan de minister consequenties verbindt.

Tenslotte blijft het toch ook opmerkelijk dat de Stint van de weg is gehaald op basis van een rapport van TNO. Dezelfde TNO concludeert nu dat de nieuwe BSO Bus voldoet aan alle eisen die TNO aan een dergelijk voertuig stelde. De logica gebiedt dat het voertuig dan tot de weg wordt toegelaten.

Je kunt je afvragen of hier nog sprake is van behoorlijk bestuur. We zullen hier advies over inwinnen en ons beraden op volgende stappen.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer