Decentrale uitkering maakt compensatie noodopvang mogelijk

15 juli 2020

Decentrale uitkering maakt compensatie noodopvang mogelijk

Dit voorjaar heeft het kabinet toegezegd gemeenten te compenseren voor de extra kosten van noodopvang. Nu blijkt uit een bericht van de VNG dat dit ook de noodopvang gedurende de reguliere opvang tijd betreft.

Totaal is hiervoor €23 miljoen ter beschikking gesteld. Op 2 juli liet de VNG weten dat is afgesproken met SZW dat iedere gemeente een vast bedrag van €10.000 krijgt. De resterende middelen worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (tot 12 jaar) per gemeente. Met deze middelen kunnen gemeenten opvangorganisaties en scholen compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor de noodopvang van maart t/m 7 juni. Er zijn geen verdere specifieke bestedingsvoorwaarden.

Betalen op basis van facturatie
Kinderopvangorganisaties kunnen de kosten van hun extra inzet factureren bij de gemeente. Gemeenten kunnen op basis daarvan direct uitbetalen, of wachten op de decentrale uitkering van het Rijk. Gezien de signalen vanuit de branche dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen dreigen te komen, adviseert de VNG om in alle redelijkheid te betalen op basis van de facturatie.

NB: Indien kinderopvangorganisaties noodopvang hebben verzorgd zonder overleg met de coördinator noodopvang van de gemeente, is het raadzaam om in overleg alsnog vast te stellen wat de noodzaak van opvang is geweest, zo adviseert de VNG. Zo kan met terugwerkende kracht worden besloten of de gemaakte kosten onder deze regeling vallen.

Meer informatie
Lees hier de ‘Richtlijn uitbetalen kinderopvangorganisaties voor geleverde noodopvang’
Lees hier het bericht van de VNG

Gerelateerde dossiers Coronavirus