UPDATE Aanpassing RIVM advies over verkouden kinderen 0-6 jaar

16 juni 2020

UPDATE Aanpassing RIVM advies over verkouden kinderen 0-6 jaar
#BKnieuws

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid  aangepast.

Het bericht luidt als volgt: “Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid  ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid  ZONDER KOORTS naar school mogen.

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en worden nu veelvuldig geweerd omdat neusverkoudheid  een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de transmissie van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Sinds 1 juni jl. zijn er ongeveer 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar getest op COVID-19 waarvan 0,5% positief was. Van de ongeveer 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.

Wel is het belangrijk dat conform artikel 26 van de Wpg kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

UPDATE: Lees hier de volledige RIVM handreiking neusverkoudheid bij kinderen.

Gerelateerde dossiers Coronavirus