Subsidieregeling extra VE aanbod in schoolvakanties

04 juni 2020

Subsidieregeling extra VE aanbod in schoolvakanties
#BKnieuws

Vandaag is de subsidieregeling gepubliceerd voor extra ondersteuning van VE-peuters in de schoolvakantieweken. Aanbieders van voorschoolse educatie (VE) kunnen een subsidieaanvraag doen voor een extra aanbod van minimaal 2 weken in zomer-, herfst- en/of kerstvakantie 2020. Er is hiervoor in totaal € 7 mln. beschikbaar.

De hoofdlijnen van de subsidieregeling zijn:

 • Er wordt aangevraagd per locatie, waarbij een aanbod wordt gedaan aan ten minste 5 peuters. Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor peuters met een VVE-indicatie.
 • Het aanbod bestaat uit min. 2 weken en max. 5 weken in de schoolvakantieweken 2020.
 • Het aanbod is min. 10 en max. 16 uur per week.
 • Het extra aanbod is gratis.
 • De kwaliteitseisen kinderopvang en VE zijn van toepassing op het aanbod. Uitzondering daarop is dat bij een groep van meer dan 8 kinderen de tweede beroepskracht een beroepskracht VE, beroepskracht of beroepskracht in opleiding mag zijn in de zin van de Wet kinderopvang. De eerste beroepskracht is een beroepskracht VE.
 • De subsidie bestaat uit € 500,- voor coördinatiekosten en € 12,- per peuter per uur voor uitvoeringskosten.
 • Bij overschrijding van het subsidieplafond (€ 7 mln.) vindt loting plaats, tenzij door toekenning van tenminste 90% van de aangevraagde subsidies het subsidieplafond niet wordt overschreden; in dat geval vindt toekenning van tenminste 90% van de aangevraagde subsidie plaats.
 • Op 3 juli wordt bekendgemaakt of de subsidie wordt verleend. De formele verlening en de betaling van het subsidiebedrag volgen in augustus-september.
 • De verleende subsidie na verantwoording wordt lager vastgesteld voor zover:
  • de totale kosten lager zijn dan het verleende subsidiebedrag;
  • de subsidie niet is besteed aan de activiteiten waarvoor deze wordt verleend; of
  • minder dan 85% van het aantal ve-peuters waarvoor subsidie is verstrekt heeft deelgenomen.

Bij het vormgeven van een vakantie-aanbod kan het een goede optie zijn om samen te werken met het basisonderwijs, zeker als een school gebruik gaat maken van de subsidies voor zomerscholen.

De aanvraagperiode is van 15 tot en met 28 juni. Let op: aanvragen die na 28 juni worden ingediend, worden afgewezen.

Meer informatie over de subsidieregeling vind je in de Q&A van het ministerie van OCW.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie