UPDATE: Protocol veiligheid en hygiëne kinderopvang (ministerie SZW)

04 juni 2020

UPDATE: Protocol veiligheid en hygiëne kinderopvang (ministerie SZW)
#BKinactie

Versie 3 juni
Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande, publiceert het ministerie van SZW een protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

In het protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers, zowel algemeen als voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Dit protocol vormt het kader voor kindercentra, gastouderbureaus en gastouders, waarbinnen zij de maatregelen en acties in een ‘locatie specifiek protocol’ kunnen uitwerken, verder concretiseren en communiceren naar ouders (en indien mogelijk kinderen).

De communicatie naar ouders (en kinderen) over de richtlijnen om de veiligheid en hygiëne bij gastouderopvang en kinderopvang te borgen, verloopt via mail en ouderapps. De Rijksoverheid ondersteunt deze communicatie met een duidelijke poster over de veiligheids- en hygiënemaatregelen die kinderopvangorganisaties op hun locatie kunnen ophangen. Deze poster verschijnt rond 28 april. Wij adviseren alle kinderopvangorganisaties nadrukkelijk deze poster ook op meerdere plekken in hun vestigingen goed zichtbaar op te hangen.

UPDATE: Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op verschillende plekken (geel gearceerd).

Download het Protocol Kinderopvang.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer actuele informatie.

Gerelateerde dossiers Coronavirus