Update opening onderwijs en opvang per 8 juni

28 mei 2020

Update opening onderwijs en opvang per 8 juni
#BKnieuws

Op 8 juni gaat het primair onderwijs weer geheel open als op basis van lopende onderzoeken dat verantwoord wordt geacht. Om een  goede aansluiting van kinderopvang en onderwijs te realiseren op 8 juni, zijn BK en BMK de afgelopen twee weken intensief in gesprek met de PO-Raad, SZW en OCW. Alle partijen zijn erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium goede afspraken te maken over de aansluiting tussen onderwijs en opvang.

Wat de snelheid in de weg staat, is dat het primair onderwijs wacht op een nader advies van het OMT (Outbreak Management Team). De vragen betreffen helderheid over richtlijnen van het RIVM over de 1,5 meter maatregel tussen kinderen en volwassenen en het advies over volwassenen in de school. Het antwoord op deze vragen is relevant voor de mogelijkheid om op de scholen de reguliere tussenschoolse opvang te verzorgen. En dat heeft mogelijk weer consequenties voor de schooltijden. Zodra de antwoorden van het OMT bekend zijn, zal het protocol voor het primair onderwijs worden aangepast en zal er landelijk weer overleg zijn tussen onderwijs en kinderopvang over de implicaties.

We hopen vanmiddag, 28 mei, meer te weten en informeren jullie zo snel mogelijk over de uitkomsten.

Gerelateerde dossiers Coronavirus