Reactie BK op artikel in de Volkskrant

Reactie BK op artikel in de Volkskrant
#WijvanBK

De Volkskrant heeft vandaag een artikel gepubliceerd over Kidsfoundation, één van onze leden. Van tevoren zijn wij gevraagd om een reactie. Deze reactie is niet opgenomen in het artikel. Daarom onderstaand onze volledige reactie.

“De politiek-maatschappelijke discussie over private equity neemt in Nederland toe. Het roept vragen en weerstand op. En omdat de kinderopvang zo’n belangrijke maatschappelijke sector is, is het onbehagen dat men voelt, nog groter. Het vraagstuk over private equity speelt echter breed, private equity participeert in bedrijfsleven, innovatie, start ups, media, landbouw en voedsel, energie, openbaar vervoer, volksgezondheid, volkshuisvesting, kinderopvang en onderwijs. Nederlandse pensioenfondsen, ook van maatschappelijke beroepen, beleggen in private equity fondsen. Het is een complexe materie waarbij we grote behoefte hebben aan onderscheid tussen investerings- en financieringsstromen enerzijds, en de wijze waarop geld kan weglekken anderzijds. Want geld lekt ook weg door slecht bestuur of verkeerde investeringen, of dat nou bij stichtingen of andere ondernemingsvormen is. Het is belangrijk dat er een zorgvuldig politiek maatschappelijk debat plaats vindt over de rol van PE, waarbij we ontdaan van de emotie en vooroordelen, o.b.v. wetenschappelijk onderzoek en een realistische en feitelijke weging, een oordeel vormen. Begin volgend jaar komen wij met een nader uitgewerkte visie. Interessante onderzoeksjournalistiek op basis van casuïstiek volgen wij, maar is niet meteen een aanleiding om daarop vooruit te lopen.”