Werkwijze GGD toezicht per 11 mei 2020

Werkwijze GGD toezicht per 11 mei 2020
#BKnieuws

Vanaf 11 mei a.s. gaan kinderen weer naar school en naar de kinderopvang. De GGD-GHOR heeft een landelijke richtlijn opgesteld voor de werkwijze van het toezicht door de GGD vanaf 11 mei. De landelijke richtlijn licht de werkwijze van de GGD toe en is bestemd voor de kinderopvang, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en voor locaties waar noodopvang wordt geboden.

Het uitgangspunt is: ‘Voor reguliere opvang en noodopvang (zowel in een kindercentrum als door een gastouder) gelden de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving. (…) Hoewel de kwaliteitseisen onverkort gelden, is de huidige situatie van de coronacrisis nog steeds uitzonderlijk. Daardoor kan het voorkomen dat een houder ondanks daartoe aantoonbaar verrichte inspanningen, niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen uit wet- en regelgeving. GGD0-GHOR Nederland adviseert de toezichthouders daarmee rekening te houden door per situatie te beoordelen of er sprake is van overmacht’.

Ter sprake komen zaken als ‘wanneer kan er worden gesproken van ‘overmacht’?’ Ook worden er een aantal mogelijke knelpunten besproken, zoals de BKR en groepsgrootte, en hoe de toezichthouder hier mee om kan gaan. De BK en BMK zijn in gesprek met GGD-GHOR over een verduidelijking van de ruimte die kan worden geboden aan de organisaties.

Download hier de ‘Werkwijze GGD’

Toezicht en handhaving Coronavirus