Resultaten uitvraag noodopvang

26 maart 2020

Resultaten uitvraag noodopvang

De BK heeft onder haar leden een enquête gehouden over de noodopvang om SZW te voorzien van informatie over gebruik van noodopvang. Meer dan 200 organisaties hebben op één dag gereageerd, een uitzonderlijk hoge respons.

Uit de enquête kwamen de volgende cijfers naar voren:

  • Voor 72% van de organisaties geldt dat minder dan 10% van de beschikbare kindplaatsen bezet is.
  • Voor meer dan de helft van de organisaties geldt dat minder dan 1% van de al bekende klanten extra uren afneemt. Voor 86% geldt dat minder dan 5% van de al bekende klanten extra uren afneemt.
  • Voor meer dan 94% van de organisaties geldt dat minder dan 10% van de ouders die noodopvang gebruiken voor 16 maart nog geen klant was.
  • 12,5% van de organisaties biedt 24/7 opvang aan, 30% biedt ook opvang aan gedurende schooltijd (BSO/GOO).
  • Bij 57% van de organisaties is meer dan 25% van het personeel door ziekte niet inzetbaar. In 5% van de gevallen is slechts minder dan 25% van het personeel beschikbaar.
  • Gemeenten pakken hun rol op verschillende wijze als het gaat om het toeleiden van ouders naar noodopvang: er is een wisselend beeld met eigenlijk drie smaken: de zeer actief betrokken gemeente, de gemeente die zeer beperkt betrokken is en gemeenten die zich volledig afzijdig houden. Wel hebben onze leden een overwegend positief beeld over de coördinerende rol van de gemeenten.
  • Als het gaat om de 24/7 opvang is het beeld dat een kleine meerderheid van de gemeenten hierin (nog) geen actieve rol neemt en een grote minderheid dat wel doet.
  • Tot nu toe is het aantal opzeggingen van ouders, zo blijkt uit de enquête, nog zeer beperkt.

De enquête is, behalve om ons informatie en inzicht te geven in het huidige gebruik van de noodopvang, ook door staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Tamara van Ark, gebruikt om per Kamerbrief de Tweede Kamer te informeren over de noodopvang voorafgaand aan het debat van donderdag.

Gerelateerde dossiers Coronavirus