Speciale aandacht gastouderopvang in uitwerking van compensatie eigen bijdragen ouders.

24 maart 2020

Speciale aandacht gastouderopvang in uitwerking van compensatie eigen bijdragen ouders.

Wij realiseren ons dat de gastouderopvang anders in elkaar zit (1. relatie ouder – gastouder en 2. relatie ouder – gastouderbureau en 3. relatie gastouder - gastouderbureau) dan de reguliere dagopvang en BSO en dat de compensatieregeling dus ook vanuit die achtergrond uitgewerkt moet worden.

Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de compensatie boven het maximale uurtarief voor de gastouderopvang en de verdeling hiervan tussen gastouder en gastouderbureau. Wij zullen, in samenwerking met BMK, VGOB en Stichting Nysa, bij SZW aandacht vragen voor de verdeling van de compensatie en de speciale positie van de gastouder aan huis, die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis valt.

Wij berichten zo snel mogelijk over de uitwerking.

Gerelateerde dossiers Coronavirus