Principeakkoorden cao Kinderopvang & overgang peuterspeelzalen aangenomen

23 maart 2020

Principeakkoorden cao Kinderopvang & overgang peuterspeelzalen aangenomen

De leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het Principeakkoord Cao Kinderopvang 2020-2021. Ook hebben zij en de leden van Sociaal Werk Nederland ingestemd met het Principeakkoord overgang peuterspeelzalen.

Wat is ook alweer afgesproken in de akkoorden?
De belangrijkste afspraken uit het cao-akkoord vind je hier. De belangrijkste afspraken uit de overgangsregeling peuterspeelzalen vind je hier.

Hoe nu verder?
Gezien de huidige situatie, zullen cao-partijen binnen de mogelijkheden die daar nog voor zijn met elkaar overleggen over het vervolg.