Kinderopvang voor ouders in vitale beroepen

15 maart 2020

Kinderopvang voor ouders in vitale beroepen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen getroffen in de strijd tegen het Coronavirus. Alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs moeten dicht tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang verplicht zijn om hun reguliere opvang te staken tot deze datum. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De lijst met vitale beroepen is inmiddels bekend gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Aansluitend op het besluit tot sluiting, is aan de kinderopvangsector gevraagd om bij te dragen aan de continuïteit van essentiële maatschappelijk functies. Dit dient te gebeuren door opvang in te richten met landelijke dekking voor kinderen 0-12 met ouders in vitale beroepen. Hiertoe behoren in elk geval zorgpersoneel en personeel in vitale processen, zoals politie, brandweer enzovoort.

Kinderopvang ook vitale sector, medewerkers wel naar huis bij verkoudheid
Medewerkers vallen nog onder de 'oude richtlijnen.' Dat betekent dat medewerkers vooralsnog bij verkoudheid naar huis moeten. Welke andere functies nog meer onder vitale beroepen gaan vallen, leest u bij de Rijksoverheid.

Uitwerking in komende dagen
De eerstkomende twee dagen gaan in principe alle locaties ‘gewoon’ open, maar enkel voor dagopvang en BSO van kinderen waarvan ouder(s) in vitale beroepen werken. In de komende dagen worden allerlei zaken verder uitgewerkt. De gemeente zal dan de locaties gaan aanwijzen waar deze opvang plaats gaat vinden. Gemeenten werken daarin samen in de veiligheidsregio’s. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt.

Ouders in vitale functies ondersteunen
Inzet vanuit de branche kinderopvang is dat ondernemers en medewerkers er alles aan blijven doen om ouders in vitale beroepen te ondersteunen met opvang voor hun kinderen. Hierbij vindt nader overleg plaats over de praktische invulling. De Brancheorganisatie Kinderopvang houdt nauw contact met staatssecretaris Van Ark om vraagstukken in de uitwerking op te pakken. De staatssecretaris heeft vandaag laten weten dat ze grote waardering heeft voor de inzet van de kinderopvangorganisatie en alle medewerkers.

Gerelateerde dossiers Coronavirus