Expertisecentrum pedagogische kwaliteit kinderopvang

13 februari 2020

Expertisecentrum pedagogische kwaliteit kinderopvang

We gaan van start! VAN, VOOR EN MÉT DE SECTOR

Sinds 2008 heeft Stichting BKK zich ingespannen om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang inhoud te geven. In tien jaar tijd zijn de  pedagogische kaders uitgebracht, het Pedagogisch curriculum, de Inspiratiekaarten om het curriculum  dicht bij de praktijk aan te laten sluiten, vele bijeenkomsten en studiereizen voor beleid, management maar ook voor  pm’ers en gastouders georganiseerd.

Toen duidelijk werd dat de subsidie voor BKK per 31 december 2019 zou stoppen heeft directeur BKK, Yvette Vervoort, gewerkt aan alternatieve plannen. Na uitvoerige consultatie van betrokkenen uit de kinderopvang is het initiatief voor het Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang  ontstaan. Er bleek behoefte te bestaan aan een expertisecentrum dat de positie versterkt van de sector kinderopvang in het maatschappelijke debat, maar dat ook op de korte termijn een praktische en ondersteunende opdracht heeft: het realiseren van een kennisbasis.

Het Expertisecentrum Pedagogische kwaliteit Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Het expertisecentrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in de breedste zin van het woord,  onderhoudt deze en brengt deze verder. En kan met gezag en autoriteit professionals, beleidsmakers en de politiek, gevraagd en ongevraagd, adviseren. Het Expertisecentrum is voor en door en met de sector.

De belangrijkste opgave voor de komende tijd is het inrichten van het expertisecentrum in praktische en technische zin. Concreet betekent dit bouwen aan de organisatorische - en de digitale infrastructuur (website) voor de kennisbasis.

Stem mee!
Maandag 27 januari jl. is tijdens een bijeenkomst met een aantal pedagogen, pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn.
Deze brainstorm leverde een longlist op.
We willen nu graag naar een shortlist van onderwerpen toe die we als eerste gaan uitwerken en daar hebben we jou bij nodig!

Breng hier je stem uit.

Expertisecentrum Kinderopvang