Reactie BK op discussiestuk ‘Toekomst van het Onderwijs’

22 januari 2020

Reactie BK op discussiestuk ‘Toekomst van het Onderwijs’

Bij het dinsdag verschenen “Onderwijspact” zijn zowel BOinK als de BK tot nu toe niet direct betrokken geweest. Wel hebben we desgevraagd commentaar gegeven op de conceptnotitie. Wij zien ons commentaar niet terug in dit discussiestuk.

Het discussiestuk “Pleidooi voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem” roept op tot een dialoog. Wij gaan ervan uit dat zowel de BK als BOinK daarbij als belangrijke en grote belangenorganisaties in de kinderopvang hier vanaf nu actief voor worden uitgenodigd. In de notitie worden vijf ankerpunten genoemd die moeten bijdragen aan het realiseren van de koers.

Eén van de vijf ankerpunten in deze notitie,  een vroege start is de beste basis, onderschrijven wij. Sterker nog dat is al jaren het pleidooi van de kinderopvangsector en de wetenschap. Wij vinden het van belang dat dit element verder doordacht wordt en in de visie verwerkt wordt.

Wij missen een visie op de rol, de positie en het belang van de ouders. Met name in het domein van het Jonge Kind hebben wij als kinderopvangsector het belang van en voor ouders en daarmee voor kinderen, uitdrukkelijk benoemd. Zie hiervoor het Manifest "Veranker de unieke expertise van de kinderopvang". Dit manifest is opgesteld door BOinK, BMK en de BK.

Wij vinden dat alle jonge kinderen de mogelijkheid moeten hebben om naar een goede pedagogische voorziening te gaan, die ouders zelf kunnen kiezen. Het biedt ouders de mogelijkheid om de zorg voor kinderen te combineren met maatschappelijke participatie en werk. Wij vinden ook dat de rol van kinderopvang erkent dient te worden. Kinderopvang vervult een bewezen essentiële rol voor de Nederlandse maatschappij op twee belangrijke gebieden: de ontwikkeling van het jonge kind en de  maatschappelijke (arbeids)participatie van – voornamelijk – vrouwen. De unieke expertise van de kinderopvang, ook terug te lezen in het manifest van BK, BOinK en BMK, is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind.  Daarnaast is de kinderopvang voor ouders in het spitsuur van hun leven een onmisbare partner, die ouders ondersteunt bij het combineren van werk en zorg.

Vanmiddag was er een regulier overleg over het Manifest van BOinK, de BK en BMK, opnieuw is vastgesteld dat het Manifest leidraad is bij de maatschappelijke en politieke lobby de komende maanden.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving