Problemen door wijziging publieksportaal Landelijk Register

10 januari 2020

Problemen door wijziging publieksportaal Landelijk Register

Vandaag kregen we van DUO het bericht dat met de invoering van de vernieuwde één-oogopslag per 2 januari 2020 de structuur binnen het publieksportaal van de LRK is gewijzigd. De URL's van specifieke locaties zijn aangepast. Daarnaast is de structuur van het zoeken naar locaties op het publieksportaal gewijzigd.

Dit geeft problemen voor de houders die hun verplichting om de GGD rapportages inzichtelijk te maken, hebben geregeld met een link naar het publieksportaal. De links van de websites naar de locaties op het publieksportaal werken niet meer. Wil je blijven verwijzen naar het laatste inspectierapport van een locatie dan zullen de links handmatig door de houder moeten worden aangepast.

DUO gaf tevens aan dat de URL's van de locaties in het publieksportaal over ongeveer een jaar nogmaals worden aangepast in verband met de AVG.

De Brancheorganisatie Kinderopvang betreurt het dat vanuit DUO of SZW deze consequentie van het vernieuwde één-oogopslag niet eerder is gecommuniceerd. Nu moeten vele houders op korte termijn hun websites aanpassen omdat voor een nieuwe versie, zonder bericht vooraf, technische aanpassingen zijn gedaan.