BK: 'De tijd is rijp voor sterke vereenvoudiging van het systeem'

05 december 2019

BK: 'De tijd is rijp voor sterke vereenvoudiging van het systeem'

“Het huidige toeslagensysteem heeft zijn langste tijd gehad," is de conclusie uit het kamer debat kinderopvangtoeslag van woensdag 4 december. Gedupeerde ouders zullen gecompenseerd worden en er komen twee speciale raadspersonen om ambstmisdrijven bij de Belastingdienst op te sporen.

Standpunt BK
Minder complexiteit is het hoofddoel dat moet worden nagestreefd. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft daar al vaak op aangedrongen gedurende de uitvoering van de verbeterprojecten. Hiervoor moet je naar de kern van het probleem en dat is de regeling Wet Kinderopvang zelf. Focus op de geldstromen zoals bij het project Directe Financiering lost dit probleem niet op. De uitvoeringsproblemen die naar boven kwamen en die aanleiding vormden om het programma Directe Financiering te stoppen gelden bovendien nog steeds. De focus moet wat de BK betreft dan ook liggen op vereenvoudiging van inkomenstabellen en het stroomlijnen van wettelijke kaders van verschillende ministeries.

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is het herinvoeren van ‘het programma Directe Financiering’ geopperd. Voor de ouders en de kinderopvangorganisaties levert “terug naar Directe Financiering" niet de gewenste vereenvoudiging op die de Brancheorganisatie Kinderopvang als uiteindelijk doel voor ogen blijft houden.

Zeer kritisch advies
Bij de indiening ter advies van dit wetsvoorstel door het Kabinet in 2017 heeft de Raad van State zich zeer kritisch uitgelaten over de belangrijkste elementen van Directe Financiering. Dit is ook gebleken uit een eerdere toets van Bureau ICT-toetsing (Bureau BIT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorafgaand aan de indiening van het wetsvoorstel Directe Financiering. Zowel de Raad van State als Bureau BIT zagen dezelfde uitvoeringsproblemen. Wij hebben de verschillende uitvoeringsproblemen op een rij gezet