Realistische kijk op toegangsrecht

27 november 2019

Realistische kijk op toegangsrecht

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij met aandacht vanuit de politiek voor de brede toegankelijkheid van kinderopvang.

Wij hebben recent nog gepleit voor betere toegankelijkheid voor met name lage inkomens. Een stabiel overheidsbeleid is noodzakelijk voor het realiseren en borgen van die toegankelijkheid.

De Brancheorganisatie Kinderopvang is ook voor een toegangsrecht voor kinderen en hun ouders. Ouders, kinderen en Nederland kunnen niet zonder eigentijdse kinderopvang.

Het SER advies “gelijk goed van start“ is in 2016 voorgelegd aan de politiek. Wij staan nog steeds achter dit glasheldere en ondubbelzinnige advies en pleiten voor uitvoering hiervan voor alle kinderen t/m 12 jaar, met prioriteit voor kinderen van 0 tot 4 jaar! Investeren in het jonge kind loont. Het SER advies Gelijk goed van start onderbouwt dit.

BK onderschrijft dit realistische advies ook anno 2019 
Het SER advies start met een analyse van de sociaaleconomische effecten van de kind voorzieningen. Op basis van deze analyse doet de raad voorstellen voor verbetering van de inrichting van het stelsel. Daarbij is de raad uitgegaan van aanpassingen binnen het huidige stelsel en binnen de huidige Nederlandse context. Ouders houden de keuze om zelf te bepalen of zij gebruik willen maken van voorzieningen. Deze keuzevrijheid voor ouders vormt volgens de raad een belangrijk onderdeel van de visie op een toekomstig stelsel.

De Brancheorganisatie Kinderopvang zal haar standpunt toelichten op de bijeenkomst van de SER op 12 december.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving