Goed bezochte bijeenkomsten van BK en SWN over urenuitbreiding VE

05 november 2019

Goed bezochte bijeenkomsten van BK en SWN over urenuitbreiding VE

In juni en oktober organiseerde de Brancheorganisatie Kinderopvang samen met Sociaal Werk Nederland (SWN) in totaal vijf regionale bijeenkomsten over de urenuitbreiding voorschoolse educatie (VE).

Met een interactieve presentatie ging Ed Buitenhek in op de wettelijke voorwaarden van de urenuitbreiding, uitdagingen bij de implementatie, bekostiging, varianten in het aanbod, overwegingen bij aanbieders, ouderbijdrage en planning. Ook gaf hij antwoord op vooraf geïnventariseerde vragen van de aanwezigen.

Een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW gaf in de bijeenkomsten in Eindhoven, Amersfoort, Leiden en Utrecht een korte update over het (voorgenomen) Wijzigingsbesluit en beantwoordde vragen van deelnemers. In Zwolle was deelde Mario Lamers (directeur-bestuurder SPA/SPO) als ervaringsdeskundige praktijkervaringen, aandachtspunten en geleerde lessen over de urenuitbreiding bij zijn eigen organisaties.

Naast het plenaire gedeelte was er ook ruimte voor deelnemers om in kleine groepen eigen ervaringen uit te wisselen en onderwerpen verder te verdiepen.

Vragen en aandachtspunten deelnemers
Deelnemers aan de bijeenkomsten kregen een antwoord op veel vragen, zoals:

  • Hoe ga je om met een lager daadwerkelijk gebruik van ve-uren (no-show)?
  • Wat is een geschikt aanbod voor reguliere peuters?
  • Mag de gemeente een deel van de gelden meenemen naar het volgende jaar?
  • Hoe ga je om met de specifieke situatie in kleine kernen?
  • Waarmee moet je rekening houden bij de kostprijsberekening?
  • Wie bepaalt de startleeftijd?
  • Welk aanbod telt mee voor VE?

De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we samengevat in een FAQ.

Meer weten?

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie