Kamerbrief Van Ark over Verbetertraject Toeslagen

23 oktober 2019

Kamerbrief Van Ark over Verbetertraject Toeslagen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang in het dossier ‘Verbetertraject Toeslagen’ toegelicht. De BK is nauw betrokken bij de totstandkomingen van verbeteringen bij de Belastingdienst als het gaat om dit traject. De brief gaat onder meer in op de gegevensaanlevering, begeleiding voor ouders met een grote kans op terugvorderingen en het verbeteren van de digitale dienstverlening.

Belangrijk in het kader van de gegevensaanlevering is dat er gekozen is voor een gefaseerde implementatiestrategie: fase 1 is dat kinderopvangorganisaties in 2019 op vrijwillige basis maandelijks gegevens kunnen aanleveren, fase 2 is in 2020 waarin een zogenoemd groeimodel wordt gehanteerd voor de nieuwe manier van gegevenslevering en fase 3 is in 2021, vanaf dan zijn kinderopvangorganisaties allemaal gehouden aan de leveringsplicht.

Invloed BK merkbaar
Tijdens de review die op het verbetertraject is uitgevoerd, heeft de BK aangegeven dat de kwaliteit van de aangeleverde gegevens leidend moet zijn voor een succesvolle implementatie. De BK juicht het daarom toe dat de leverplicht is uitgesteld naar 2021 en dat het jaar 2020 wordt gebruikt om de nieuwe wijze van levering zorgvuldig in te richten. Met name voor de kleinere organisaties is het uitstel van de verplichte levering, die in juli 2020 zou gaan gelden, van groot belang.

Op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober zullen we de aanwezige leden verder informeren over dit traject. Inschrijven kan nog steeds.