Rapport OVV na Stint-ongeluk: minister wil met sector in gesprek

16 oktober 2019

Rapport OVV na Stint-ongeluk: minister wil met sector in gesprek

Woensdag is het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Veilig toelaten op de weg – Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint’ gepubliceerd. De conclusies van de OVV zijn helder en tegelijkertijd hard over het ministerie van I&W. In een reactie op het rapport schrijft de minister dat ze in gesprek wil met de sector over de elektrische (bak)fiets.

Aanbevelingen
De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze de aanbevelingen van de OVV overneemt, namelijk 1) voer een integrale risicobeoordeling uit en monitor de ontwikkelingen, 2) tref indien nodig aanvullende maatregelen voor reeds toegelaten voertuigen en 3) herzie de toelating van nieuwe voertuigen.

Eén van de belangrijkste adviezen van de OVV is dat een onafhankelijke instantie aanvragen voor nieuwe voertuigen moet gaan beoordelen. De minister heeft daarop besloten dat ‘zolang de onafhankelijke keuringsinstantie nog niet is ingericht’ adviezen van de RDW en SWOV bindend zullen zijn voor de besluitvorming en alleen op het niveau van de minister zelf een besluit tot toelating genomen kan worden. 

Een andere belangrijke aanbeveling van de OVV aan de minister is om ook voertuigen met een ‘Europese vrijstelling’, zoals de scootmobiel en de elektrische (bak)fiets, in een toelatingsregime op te nemen (Europees of nationaal). Voor de periode dat er nog geen toelatingseisen gelden, adviseert de OVV om gebruikseisen vast te stellen. 

Minister in gesprek met sector
Afgelopen zomer hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en BMK een convenant met het ministerie van I&W afgesloten om ervoor te zorgen dat de nieuwe Stint na goedkeuring door de RDW weer veilig de weg op zou kunnen. De minister wil met de branche in gesprek over het verbreden van het convenant naar de elektrische (bak)fiets.

Aan de elektrische (bak)fiets, die in de sector veelvuldig gebruikt wordt – deels als alternatief voor de Stint – om kinderen mee te vervoeren, zouden op termijn gebruikseisen gesteld gaan worden. In het gesprek met het ministerie geldt voor de BK in ieder geval dat de gesprekken over het verbreden van het convenant naar de elektrische (bak)fietsen voor de Stint op geen enkele wijze vertraging mogen opleveren.

Gerelateerde dossiers Personenvervoer